Jäsenyys

Vaasan läänin psykologiyhdistyksen jäseneksi voi liittyä psykologi, joka asuu tai jonka työpaikka on yhdistyksen toiminta-alueella (Vaasan, Seinäjoen tai Kokkolan alue eli entinen Vaasan lääni). Jäseneksi voi liittyä myös psykologian pääaineopiskelija, joka asuu yhdistyksen toiminta-alueella.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäseneksi voi liittyä jäsenhakemuslomakkeella, jonka saa tulostettua Psykologiliiton www-sivuilta kohdasta Jäsenyys/Jäseneksi liittyminen, tai tilaamalla lomakkeen Psykologiliiton jäsensihteeriltä Tarja Koivuniemeltä (tarja.koivuniemi@psyli.fi, puh. 09-61229133). Lomake lähetetään täytettynä Vaasan yhdistyksen jäsensihteerille Anne Hautamäelle (yhteystiedot saatavilla yhdistyksen sähköpostin välityksellä). Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti (hakuohjeet Psykologiliiton sivuilla). Hakemukset käsitellään aina johtokunnan kokouksessa, joita on noin kuukauden välein (kesällä harvemmin). Kun jäsenyys on hyväksytty, saat sähköpostitse käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla pääset yhdistyksen www-sivuilla jäsenalueelle. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana unohtuu, sen saa keneltä tahansa yhdistyksen johtokunnan jäseneltä tai yhdistyksen omasta sähköpostista vapsy@absent.fi, joka on kaikkien johtokunnan jäsenten käytössä.

JÄSENTIETOJEN MUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN

Jäsentietojen (esim. nimi, osoite) muuttumisesta ilmoittaminen ei onnistu yhdistyksen kautta. Yhteystietojen tai työpaikkatietojen muutokset voi tehdä Psykologiliiton www-sivuilla, josta löytyy jäsentietojen muutoslomake (kohdasta jäsenyys/jäsentietojen muutos) tai tietojen muutoksesta voi ilmoittaa myös sähköpostitse Psykologiliiton jäsensihteerille (tarja.koivuniemi@psyli.fi). Liiton kautta tiedot välittyvät myös suoraan yhdistykselle.

JÄSENSUHTEEN MUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN

Jäsensuhteessa tapahtuvista muutoksista (esim. jos jäät työttömäksi, äitiyslomalle tai opintovapaalle) ilmoitetaan Psykologiliiton jäsensihteerille (tarja.koivuniemi@psyli.fi, puh. 09-61229133). 

PSYKOLOGIYHDISTYKSESTÄ TOISEEN SIIRTYMINEN

Toiseen yhdistykseen siirtyminen ja vanhasta yhdistyksestä eroaminen onnistuu samalla kertaa siten, että täytät vain jäsenhakemuslomakkeen ja palautat sen uuden jäsenyhdistyksen jäsensihteerille. Kun jäseneksi hyväksyminen on uudessa yhdistyksessä tehty, menee Psykologiliitosta suoraan ilmoitus entiselle yhdistyksellesi eikä erillistä eroilmoitusta tarvitse tässä tapauksessa tehdä.

YHDISTYKSESTÄ JA PSYKOLOGILIITOSTA EROAMINEN

Jos haluat erota yhdistyksestä ja Psykologiliitosta kokonaan, on tehtävänäsi ensin varmistaa, että jäsenmaksusi ovat kunnossa (muussa tapauksessa eroa ei voida myöntää vaan Sinut erotetaan pyynnöstäsi). Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä yhdistyksen johtokunnalle joko lähettämällä kirjallisen eroilmoituksen jäsensihteerille tai suullisesti johtokunnan kokouksessa. Puhelimitse tai sähköpostitse eroamista ei voi tehdä. Jäsenyytesi päättyy sen kalenterikuukauden loputtua, jonka aikana yhdistys on käsitellyt eroilmoituksen. Eroavana jäsenenä olet velvollinen suorittamaan jäsenmaksusi Psykologilitolle jäsenyytesi päättymispäivään asti.