Medlemskap

Medlem i Vasa läns psykologförening kan man bli om man är psykolog och är bosatt eller har sin arbetsplats på föreningens verksamhetsområde (området Vasa, Seinäjoki, Karleby = f.d. Vasa län) eller är studerande med psykologi som huvudämne och bosatt på föreningens verksamhetsområde.

MEDLEMSKAPSANSÖKAN

Medlemskap kan ansökas med ansökningsblankett som skrivs ut från Finlands Psykologförbunds webbplats (under rubriken Jäsenyys/Haluatko jäseneksi) eller fås av Psykologförbundets medlemssekreterare Tarja Koivuniemi (tarja.koivuniemi@psyli.fi, tel. 09-61229133). Blanketten sänds ifylld till Vasa läns psykologförenings medlemssekreterare Anne Hautamäki (kontaktuppgifter via förenings e-mail). Det går att ansöka om medlemskap också elektroniskt (se Psykologförbundets webbplats). Ansökningarna behandlas alltid vid styrelsens sammanträden, ungefär en gång i månaden (sommartid mer sällan). När medlemsansökan godkänts får du per epost ett användarnamn och lösenord för inloggning på medlemssidorna på föreningens webbplats. Om du glömmer  användarnamn eller lösenord, kontakta någon av föreningens styrelsemedlemmar eller skriv till föreningens allmänna epostadress: vapsy@absent.fi som används av hela styrelsen.

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I MEDLEMSKAP

Meddelande om ändring av uppgifterna i medlemskapet (t.ex. namn- eller adressändring) ska inte göras genom föreningen. Ändring av kontaktuppgifter eller arbetsplats görs via Finlands Psykologförbunds webbplats, där det finns en ändringsblankett (under rubriken Jäsenyys/Jäsentietojen muutos), eller genom epost till Psykologförbundets medlemssekreterare (tarja.koivuniemi@psyli.fi). Psykologförbundet förmedlar uppgifterna direkt till föreningen.

MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I MEDLEMSKAPSFÖRHÅLLANDE

Ändringar i medlemskapsförhållandet (t.ex. om du blir arbetslös, mammaledig eller studieledig) meddelas till Psykologförbundets medlemssekreterare (tarja.koivuniemi@psyli.fi, tel. 09-61229133). 

FLYTTNING TILL ANNAN PSYKOLOGFÖRENING

Flyttning till en annan förening och uppsägning av medlemskapet i den tidigare görs på samma gång enkelt genom att fylla i medlemskapsansökningsblankett och returnera den till den nya föreningens medlemssekreterare. När du godkänts som medlem i den nya föreningen, meddelar Psykologförbundet automatiskt om saken och du behöver inte själv säga upp medlemskapet i din gamla förening.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN OCH PSYKOLOGFÖRBUNDET

Om du helt vill säga upp ditt medlemskap i föreningen och Psykologförbundet, måste du först se till att dina medlemsavgifter är betalda (i annat fall kan uppsägning inte beviljas utan du uppsägs på egen begäran). Medlemskap uppsägs genom att meddela föreningens styrelse, antingen skriftligt till medlemssekreteraren eller muntligt vid styrelsens sammanträde. Medlemskap kan inte sägas upp genom telefonsamtal eller epost. Ditt medlemskap avslutas vid slutet av den kalendermånad som föreningen behandlat din uppsägningsansökan. Som uppsagd medlem är du skyldig att betala din medlemsavgift till Psykologförbundet ända tills ditt medlemskap avslutats.