Tietoja yhdistyksestä

Vaasan läänin psykologiyhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistyksen jäseniksi toivotetaan tervetulleiksi kaikki psykologit ja psykologian pääaineopiskelijat Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan eli entisen Vaasan läänin alueelta. Vaasan läänin yhdistys on perustettu vuonna 1973, ja vuoden 2013 syksyllä juhlittiin sen 40-vuotisjuhlia. Vuoden 2018 alussa yhdistyksessä oli yhteensä 306 jäsentä, mikä on 4,1 % Psykologiliiton kokonaisjäsenmäärästä. Työllistymismahdollisuudet ovat alueella erittäin hyvät. Työllistymisprosentti lähentelee sataa. Psykologeja toimii alueella sekä julkisella sektorilla että ammatinharjoittajina. Työkenttä alueella on laaja.

Jäsenet jakaantuvat eri sovellusalueille seuraavasti (% vuoden 2014 alussa):

Perusterveydenhuolto 14
Aikuisten mielenterveystyö  18
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 16    
Perheneuvonta 10
Työterveyshuolto 6
Kuntoutus 6
Neuropsykologia 7
Psykoterapia  4
Koulupsykologia  4
Ammatinvalintapsykologia 5
Työ- ja organisaatiopsykologia 2
Hallinnollinen työ 2
Yliopistollinen tutkimus ja opetus 1
Muu opetus ja koulutus   2
Vankeinhoito   1
Muu ala 1
Kehitysvamma-ala         (tätä luokkaa ei ollut mainittuna) 

 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös erilaista koulutus- ja virkistystoimintaa, jota pyritään tukemaan mahdollisuuksien mukaan myös rahallisin avustuksin. Mahdollisesta tuesta ilmoitetaan aina kunkin tapahtuman kohdalla erikseen. Yhdistys on mm. järjestänyt matkoja Euroopan ja maailman psykologikongresseihin osallistuen omalla panoksellaan kustannuksiin. Myös erilaisia juhlia ja kulttuuririentoja on järjestetty, esimerkkinä psykologien valtakunnalliset liikunta- ja virkistyspäivät syksyllä 2016 Seinäjoella. Yhdistyksen toiminta on hyvä reitti päästä tapaamaan kollegoita ja tutustumaan heihin paremmin.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyksen johtokunta, joka kokoontuu säännöllisesti noin kymmenen kertaa vuodessa. Jokavuotisiin sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, ja myös johtokunnan kokoukset ovat jäsenille avoimia. Johtokunta valitaan aina vuodeksi kerrallaan syyskokouksessa. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite vapsy@absent.fi, jota seuraa yhdistyksen tiedotusvastaava. Sähköpostiin voi lähettää esimerkiksi kysymyksiä, ehdotuksia tai palautetta. Johtokunnan jäseniin saa yhteyden myös henkilökohtaisista sähköpostiosoitteista, jotka on ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti internet-sivuillaan tai yhdistyksen Facebook-sivustolla, tarvittaessa myös sähköpostin kautta. Muistakaa siis pitää omat tietonne liiton rekisterissä ajan tasalla!