Uppgifter om föreningen

Syftet med Vasa läns psykologförening är att bevaka medlemmarnas professionella och ekonomiska intressen. Alla psykologer och studerande med psykologi som huvudämne i f.d. Vasa läns område, d.v.s. området Vasa, Seinäjoki och Karleby, är välkomna som medlemmar i föreningen. Vasa läns psykologförening grundades 1973 och hösten 2013 firades 40-årsjubileum. I början av år 2018 hade föreningen 306 medlemmar, vilket utgör 4,1 procent av Finlands Psykologförbunds medlemmar. Sysselsättningsmöjligheterna i området är mycket goda. Sysselsättningsgraden närmar sig 100%. Psykologerna i området arbetar både inom offentliga sektorn och som yrkesutövare. Arbetsfältet i området är brett.


Medlemmarna fördelar sig på olika utövningsområden enligt följande (% i början av år 2014):

Primärvård   14
Mentalvårdsarbete med vuxna  18
Mentalvårdsarbete med barn och unga 16
Familjerådgivning 10
Arbetshälsovård 6
Rehabilitering  6
Neuropsykologi  7
Psykoterapi    4
Skolpsykologi 4
Yrkesvalspsykologi  5
Arbets- och organisationspsykologi  2
Administrativt arbete 2
Akademisk forskning och undervisning 1
Annan undervisning och skolning 2
Fångvård  1
Annat område 1
Utvecklingsstörningsvård (kategorin nämndes ej)

                    
Föreningen erbjuder medlemmarna också olika sorters skolnings- och rekreationsaktiviteter som i mån av möjlighet understöds med ekonomiska medel. Om eventuellt stöd informeras i samband med ifrågavarande evenemang. Föreningen har bl.a. arrangerat resor till psykologikongresser i Europa och övriga världen och med egen insats deltagit i kostnaderna. Olika fester och kulturaktiviteter har också ordnats. Föreningens verksamhet är ett bra sätt att träffa kollegor och lära känna dem bättre.

Verksamheten leds av föreningens styrelse, som samlas regelbundet ca 10 ggr/år. Till de årliga lagstadgade vår- och höstmötena är alla föreningens medlemmar välkomna. Styrelses möten är också öppna för alla medlemmar. Styrelsen väljs alltid för ett år i gången vid höstmötet. Föreningen har en egen epostadress vapsy@absent.fi som används av alla i styrelsen. Till denna adress kan medlemmarna skicka frågor, förslag och respons. Styrelsemedlemmarna kan också nås via sina personliga epostadresser som hittas på föreningens webbplats. Föreningen informerar om sin verksamhet i huvudsak via webbplatsen och via föreningens Facebook-sidor, vid behov också via epost. Kom ihåg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter i förbundets register!